Konto osobiste to jeden z rodzajów rachunków bankowych, potocznie zwany kontem bankowym, na którym gromadzone są dochody klienta - osoby fizycznej lub prawnej. Jest to rachunek bieżący nazywany również rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR). Konto osobiste zapewnia stały dostęp do własnych pieniędzy, gwarantuje ich bezpieczeństwo, a w większości banków w Polsce umożliwia także korzystanie z nowoczesnych i bezpiecznych usług bankowości elektronicznej. Posiadanie rachunku bieżącego ułatwia realizację wszelkich rozliczeń i płatności. Posiadacz rachunku może dokonywać wpłat lub wypłat w formie gotówkowej lub przelewów. Może również dokonywać sam lub zlecać dokonywanie stałych płatności (czynsz, rachunki, kredyt), korzystając np. z polecenia zapłaty. Konto bankowe jest też kluczem dostępu do szerszej oferty banku, dzięki której klient może efektywniej zarządzać własnymi zasobami finansowymi. Z posiadania konta osobistego wynika również masowo wykorzystywana możliwość posługiwania się kartą płatniczą stosowaną w bankomatach i punktach handlowych czy usługowych w kraju a nawet na całym świecie.

Istnieje wiele ofert kont osobistych różniących się głównie wysokością prowizji za poszczególne usługi. Warto dokładnie przeanalizować proponowane warunki, by dopasować je do indywidualnych potrzeb i możliwości.

W razie potrzeby związanej z tym produktem finansowym staramy się służyć pomocą i radą. Zapraszamy do korzystania z opcji kontakt.

Początek strony