Kredyt to podlegająca przepisom ustawy Prawo Bankowe, zawarta na piśmie umowa, w której bank przekazuje kredytobiorcy określoną ilość pieniędzy, a ten zobowiązuje się do jej spłaty wraz z odsetkami i prowizjami w ściśle określonych terminach.

Kredyt mieszkaniowy to kredyt udzielany na zakup lub budowę nieruchomości, która ma służyć do zamieszkania. Zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego jest wpis hipoteki (rodzaj uprawnienia banku do wartości jaką stanowi nieruchomość w wypadku nie spłacenia zobowiązania) do księgi wieczystej nieruchomości, przez co nosi on nazwę kredytu hipotecznego. Po spłacie kredytu, hipoteka traci ważność. Księgi wieczyste prowadzą Sądy Rejonowe a wpisy w nich są płatne.

Prawo Bankowe pozwala udzielić kredytu jedynie osobie posiadającej zdolność kredytową (dyspozycję do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami i prowizjami). Ocena zdolności kredytowej wymaga przedłożenia bankowi licznych dokumentów na jej potwierdzenie. Bank skorzysta także z informacji Biura Informacji Kredytowej (BIK), w którym znajdują się pełne i kompletne dane o klientach i ich zobowiązaniach. Przekaże tam również nasze dane związane z kredytem, o który się ubiegamy.

Kredyt hipoteczny zaciąga się na wiele lat. Aby wybrać optymalną z wielu ofert warto więc poświęcić trochę czasu na szczegółowe ich porównanie. Trzeba zwracać uwagę nie tylko na oferowaną wysokość oprocentowania, ale też na ilość i wysokość opłat dodatkowych – prowizji, marży, ubezpieczeń itp. Istotne jest też to w jakiej walucie kredyt hipoteczny jest zaciągany. Cena waluty może ulec zmianie, dlatego kredyt w walucie obcej obciążony jest ryzykiem kursowym i kredytobiorca powinien poświadczyć na piśmie, że został przez bank o tym ryzyku poinformowany. W cenę takiego kredytu wejdzie też każdorazowo prowizja banku lub kantoru za zakup waluty na spłatę raty. Kredyty walutowe jednak są zwykle atrakcyjniej oprocentowane niż złotówkowe.

Przy wyborze kredytu hipotecznego należy się przyjrzeć jak zmieniają się jego warunki w zależności od wysokości posiadanego na wstępie wkładu własnego. Od niego może zależeć wysokość marży banku.

Raty oferowanych kredytów mogą być stałe lub malejące (odsetki w każdej racie zależą kwoty pozostałej do spłacenia). W kredycie z ratami malejącymi zapłacimy mniej z racji odsetek.

Dopiero uwzględnienie wszystkich czynników, poczynając od RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) pozwala obliczyć ile kredyt kosztuje.

Określając kwotę wkładu własnego i potrzebnego kredytu należy wcześniej zorientować się w wysokości koniecznych opłat notarialnych.

W razie potrzeby związanej z tym produktem finansowym staramy się służyć pomocą i radą. Zapraszamy do korzystania z opcji kontakt.

Początek strony